<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chercher  
ngoại động từ
 • tìm, kiếm
tìm một người
tìm chân lý
tìm một từ trong từ điển
tìm giải pháp cho một vấn đề
tìm vào chỗ nguy hiểm
tìm kiếm ai trong đám đông
 • tìm cách
tìm cách đoán
 • tím cách kiếm được, cố gắng chiếm được
cố gắng chiếm được một người phụ nữ
tìm cách kiếm được một việc làm
 • (thông tục) giá đến
cái ấy có lẽ giá đến một trăm frăng
 • (thông tục) khiêu khích
Tao không ác đâu, nhưng nếu mày khiêu khích tao thì liệu hồn đấy!
   • cầu may
   • tìm một người phụ nữ để cưới làm vợ
   • vạch lá tìm sâu
   • vẽ chuyện làm ra khó khăn, làm cho phiền phức thêm
   • gây chuyện cãi nhau, kiếm chuyện
   • kiếm sống
   • nói ngập ngừng (khó nói)
   • mò kim đáy bể
   • có công mài sắt có ngày nên kim
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt