<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaux  
danh từ giống cái
 • vôi
vôi sống
vôi tôi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) canxi
muối canxi
   • xây chắc chắn, xây kiên cố
   • (nghĩa bóng) tráng kiện
   • nước vôi
   • vôi nước
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt