<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chauve  
tính từ
  • hói đầu
bị hói đầu
  • trọc, trụi
đồi trọc
      • hói nhẵn
danh từ
  • người trọc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt