<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chanteur  
danh từ
  • người hát; ca sĩ
một ca sĩ được hâm mộ
những người hâm mộ một ca sĩ
      • người hát huê tình
tính từ
  • biết hót
chim biết hót
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt