<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chambre  
danh từ giống cái
 • buồng, phòng
phòng cho thuê
người phục vụ phòng
phòng thương mại
(giải phẫu) phòng trước của mắt
 • viện
Nghị viện
Hạ nghị viện ( Anh)
Thượng nghị viện ( Anh)
   • quốc hội, nghị viện
   • săm (xe đạp, ô tô...)
   • toà thượng thẩm, toà phúc thẩm
   • ngủ ở hai phòng khác nhau (cặp vợ chồng)
   • ốm không đi đâu được
   • nhà chiến lược xó buồng
   • làm ở gia đình, không mở cửa hiệu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt