<
Trang chủ » Tra từ
chòm  
[chòm]
danh từ
  • Grove, thicket, tuft
a grove
a three-tuft beard
  • Small hamlet
  • Tuft (of hair); clump (of trees); bunch (of flowers); group (of stars), lock
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt