<
Trang chủ » Tra từ
châm ngòi  
[châm ngòi]
  • (nghĩa bóng) to kindle; to ignite
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt