<
Trang chủ » Tra từ
centre  
['sentə]
danh từ
 • điểm có khoảng cách đều nhau với tất cả các cạnh của cái gì; điểm hoặc bộ phận chính giữa của cái gì; tâm; trung tâm
tâm vòng tròn
trung tâm của Luân Đôn thương nghiệp
trung tâm của thành phố
trọng tâm
 • điểm mà sự quan tâm của mọi người đều hướng vào
trẻ con thích được làm trung tâm của sự chú ý
 • nơi chính quyền được tổ chức
một trung tâm quyền lực
 • nơi tập trung một số hoạt động hoặc phương tiện thuận lợi
trung tâm buôn bán/thể thao/giải trí
trung tâm thương mại, công nghiệp, buôn bán thép
 • (thể dục,thể thao) trung phong (bóng đá)
 • (thể dục,thể thao) cú đá hoặc đánh từ biên vào giữa
 • (chính trị) đảng hoặc lập trường chính trị ôn hoà (ở giữa cực tả và cực hữu); phái giữa
 • (quân sự) đạo trung quân
 • (kỹ thuật) mẫu, dưỡng (dùng trong luyện kim)
 • (kiến trúc) khung tò vò, khung bán nguyệt (bằng gỗ, dùng khi xây dựng)
động từ
 • đặt cái gì vào giữa; đặt cái gì vào trung tâm
đặt bình trà vào giữa bàn
 • (thể dục thể thao) đá hoặc đánh (quả bóng) từ biên vào giữa
   • lấy ai/cái gì làm trung tâm, là mối quan tâm hoặc đề tài chính; tập trung vào ai/cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt