<
Trang chủ » Tra từ
cancer  
['kænsə]
danh từ
  • bệnh ung thư
chết vì bệnh ung thư
  • (nghĩa bóng) ung nhọt, những cái xấu xa (của xã hội)
  • Con cua (cung thứ tư trong Hoàng đạo)
      • hạ chí tuyến
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt