<
Trang chủ » Tra từ
cồn  
[cồn]
  • alcohol; spirit
Alcohol-free beer
Surgical spirit; rubbing alcohol
Level of alcohol in the blood; Blood alcohol concentration
  • hillock; dune
  • islet
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt