<
Trang chủ » Tra từ
công cụ  
[công cụ]
  • instrument; tool
Rudimentary instruments
To be somebody's instrument/tool
To use somebody as a tool
Toolbar
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt