<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
British  
['briti∫]
tính từ
  • thuộc về nước Anh
      • áo khoác ngắn của quân đội
danh từ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt