<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bouteille  
danh từ giống cái
 • chai, lọ
chai thuỷ tinh
lọ nước hoa
uống một chai bia
đóng chai
chai một lít
cổ chai
đít chai, đáy chai
 • ( số nhiều) nhà xí (trên tàu thuỷ)
   • (thân mật) thích uống rượu
   • bia chai (đóng trong chai, khác với bia hơi)
   • (thân mật) việc rối rắm
   • gởi thông điệp vô vọng
   • say khướt, say mèm
   • (thân mật) già đi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt