<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
boire  
ngoại động từ
 • uống
uống nước
uống sữa
uống rượu
 • hút, thấm
đất hút nước tưới
   • thoả mãn, thích thú
   • chịu đắng cay cho đến cùng
   • say sưa nghe ai nói, uống từng lời nói của ai
   • nhìn ai mòn con mắt
   • nghiện rượu đến khuynh gia bại sản
   • uống say khướt
   • (thân mật) uống phải nước khi bơi
   • (nghĩa bóng) thua lỗ; thất bại
   • điều đó chẳng khó lắm đâu
   • ngựa vượt qua chướng ngại vật dễ dàng
   • phóng lao thì phải theo lao
nội động từ
 • uống rượu
thích uống rượu
   • (thân mật) chết đuối
   • uống để chúc mừng ai
   • uống để mừng sự thắng lợi của ai
   • uống như hũ chìm
   • uống cạn li
   • (thân mật) uống rất nhiều
   • (thông tục) nó say rồi
   • đặc quá (món ăn lỏng)
   • hổ lốn lắm thứ
   • có phần lợi cũng có phần hại
danh từ giống đực
 • sự uống
sau khi đã uống rượu
 • đồ uống
đồ ăn và đồ uống
   • mất ăn mất ngủ (vì việc gì)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt