<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
blanc  
tính từ
 • trắng, bạc
trắng như tuyết
bông hoa trắng
những người tóc bạc phơ
phản nghĩa Noir
 • không, không có chữ
trang sách không có chữ
 • không ố, không vết, sạch
quần áo sạch
 • vô tội
hoàn toàn vô tội
   • gươm đao giáo mác
   • phiếu trắng
   • thì cũng thế
   • ai chẳng biết
   • nói mỗi lúc một khác
   • cho hoàn toàn tự quyền; cho toàn quyền tự quyết định
   • cờ trắng (dấu hiệu xin hàng)
   • kì thi thử
   • thất bại
   • mâu thuẫn nhau
   • khởi đầu may mắn
   • cưới xin làm vì (vợ chồng vẫn không chung chạ)
   • đánh dấu một ngày vui
   • đưa ra đúng mật hiệu, nói đúng mật hiệu để vào
   • đêm trắng (cả đêm không ngủ; cả đêm vẫn có ánh sáng mặt trời)
   • khí hư
   • có tính lập dị
   • thơ không vần
   • giọng không ngữ điệu
danh từ giống đực
 • sắc trắng, màu trắng
mặt quần áo màu trắng
hình trắng đen
 • khoảng trắng (trên trang in)
 • vải trắng, quần áo trắng; rượu vang trắng; lòng trắng (trứng); tròng trắng (mắt)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phấn trắng (đánh mặt)
 • người giống da trắng
 • rượu trắng
một cốc rượu trắng
 • cốc rượu trắng, li rượu trắng
uống một cốc rượu trắng
   • đến thành trắng
nung đến nóng trắng ra
   • mỡ cá nhà táng
   • thịt lườn gà vịt
   • bột kẽm trắng; kẽm oxit
   • để trắng, khống chỉ
kí khống chỉ
   • những nhà phẫu thuật
   • phân minh, rành mạch, dứt khoát
   • thay đổi hẳn, thay đổi 180 độ
   • nhìn ai chằm chằm
   • xấu hổ quá, ngượng ngùng hết sức
   • rút hết máu
   • rút hết tiền
   • bắn đạn giả
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt