<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Bien  
danh từ giống đực
 • điều tốt; điều thiện
điều thiện và điều ác
nói tốt cho ai, khen ai
 • hạnh phúc, lợi ích
làm việc vì lợi ích của người khác
lợi ích tập thể
phản nghĩa Mal . Dommage , préjudice . Injustice
 • của cải, tài sản
có của cải
thèm muốn của cải của người khác
động sản
bất động sản
   • có ruộng đất
   • của phi nghĩa
   • làm việc từ thiện
   • điều chí thiện
   • phúc trời; thiên lộc
   • hạnh phúc ở thế gian
   • làm (việc gì) cho đến kết quả cuối cùng
   • hiểu việc gì theo thiện ý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt