<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
banlieue  
danh từ giống cái
  • ngoại ô, ngoại thành
vùng ngoại ô Pa-ri
ông ấy ở ngoại thành
      • vùng ngoại ô, ngoại thành ở xa nhất (so vơi nội thành)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt