<
Trang chủ » Tra từ
bankruptcy  
['bæηkrəptsi]
danh từ
  • sự vỡ nợ, sự phá sản
  • sự mất hoàn toàn (danh sự, tiếng tăm...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt