<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
baiser  
ngoại động từ
 • hôn
hôn tay
hôn trán ai
 • (thơ ca) vỗ
nước vỗ bờ
 • (thông tục) ăn nằm với, ngủ với
ông ấy đã ăn nằm với cô thư ký
 • làm tình
chúng đang làm tình với nhau
 • (thân mật) lừa, lừa phỉnh
hắn đã bị lừa
 • (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) hiểu
chúng ta chẳng hiểu gì về điều đó cả
   • khúm núm, quỵ lụy ai
   • lạy sát đất
danh từ giống đực
 • cái hôn, nụ hôn
cái hôn lên má
nụ hôn đầu tiên
nụ hôn vĩnh biệt
đón nhận một nụ hôn
   • cái hôn của kẻ phản bội
   • nụ hôn hoà giải
   • nụ hôn nhẹ nhàng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt