<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Bạc  
  • 泊 <湖(多用于湖名)。>
Lương Sơn Bạc (ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).
梁山泊(在今山东)。
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt