<
Trang chủ » Tra từ
bít  
[bít]
  • to stop; to block; to seal; to obstruct
To stop a gap with bits of paper
A fallen tree blocked the way
  • (tin học) bit (the smallest unit of information handled by a computer)
Eight-bit character
Check/control bit
  • (sân khấu) (từ gốc tiếng Pháp là Bis) bis!; encore!
  • (nói về số nhà) (từ gốc tiếng Pháp là Bis) A
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt