<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
béatitude  
danh từ giống cái
  • (tôn giáo) sự cực lạc
  • sự sung sướng thanh thản, hạnh phúc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt