<
Trang chủ » Tra từ
bài bác  
[bài bác]
động từ
  • to disparage, to run down, to criticize, to find fault (with)
to disparage someone's merits
to run down progressive views
criticize mutually
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt