<
Trang chủ » Tra từ
automobile  
['ɔ:təməbi:l]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ô tô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt