<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Austria  
  • 奥地利 <奥地利欧洲中部的内陆国。曾为古罗马及加洛林王朝疆域,后成为哈布斯堡统治下的强大帝国。于1918年分裂,奥地利共和国于1938年被阿道夫·希特勒吞并。于1955年收回全部主权。维也纳是该国首都及最大的城市。人口8,140,000。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt