<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Au  
danh từ
  • kí hiệu hoá học của nguyên tố vàng (phiên âm từ tiếng Latin aurum )
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt