<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
attraper  
ngoại động từ
 • đánh bẫy được
đánh bẫy được con chó sói
câu được một con cá
 • tóm được
tóm được tên kẻ cắp
 • bắt được, nắm được
bắt được quả bóng
 • (nghĩa bóng) nắm bắt được
nắm bắt được một phần của cuộc đối thoại
 • đuổi kịp
đuổi kịp xe điện
phản nghĩa Lâcher , relâcher ; manquer
 • bắt quả tang
 • lừa phỉnh
bị một tên vô lại lừa phỉnh
 • bị, mắc, nhiễm
bị đánh bất ngờ
nhiễm lạnh, bị cảm
 • bắt chước
bắt chước cách viết của một tác giả
 • trách mắng
bị trách mắng vì chậm trễ
nó đã bị cha mẹ trách mắng
   • lây nhiễm, lây lan (bệnh)
bệnh sởi rất dễ lây nhiễm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt