<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Asian  
['ei∫n, 'eiʒn]
danh từ
  • người châu á
tính từ
  • (thuộc) châu á
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt