<
Trang chủ » Tra từ
are  
[ɑ:]
danh từ
  • A (đơn vị diện tích ruộng đất, bằng 100 m 2)
ngôi 3 số nhiều thời hiện tại của be
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt