<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
appréhender  
ngoại động từ
  • tóm, bắt
thủ phạm đã bị cảnh sát tóm cổ
phản nghĩa Relâcher
  • sợ, e sợ
anh ta e sợ kì thi này
tôi sợ muộn mất rồi
phản nghĩa Espérer
  • (triết học) hiểu được, lĩnh hội
hiểu được một hiện tượng
lĩnh hội một khái niệm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt