<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
année  
danh từ giống cái
  • năm
năm nhuận
năm học, niên khoá
vào cuối năm
sinh viên năm hai
các mùa trong năm
chúc mừng ai năm mới
đã hai năm rồi tôi chưa gặp anh ta
L'année 1900
năm 1900
những năm 60, thập niên 60
năm cuối thế kỷ
(tử vi) năm tuổi, năm hạn
  • tuổi
cô ta đang tuổi mười tám
      • những năm 1920 - 1930 (thập niên 20)
      • tuổi thiếu niên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt