<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
animateur  
tính từ
  • làm cho có sinh khí, làm hoạt động lên
danh từ
  • người thúc đẩy
  • người giới thiệu, người bày tiết mục (ở sân khấu, ở đài phát thanh...)
  • (điện ảnh) hoạ sĩ vẽ động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt