<
Trang chủ » Tra từ
amour  
[ə'muə]
danh từ
  • cuộc tình, chuyện yêu đương
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt