<
Trang chủ » Tra từ
amen  
[ɑ:'men, ei'men]
thán từ
  • (dùng ở cuối bài kinh hoặc thánh ca) cầu mong được như thế, xin được như thế; a-men
cầu mong được như vậy
danh từ
  • lời cầu xin như trên
ban đồng ca hát các đoạn amen rất hay
đồng ý với cái gì, tán thành cái gì
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt