<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aimer  
ngoại động từ
 • yêu, thương
thương con
yêu ai bằng cả tấm lòng của mình
không thương ai ngoài chính mình là ghét hết những kẻ khác
sống mà không yêu thương thì không đúng nghĩa là sống
yêu tổ quốc
 • thích, chuộng
thích thể thao
thích đọc sách
khoai lang chuộng đất nhẹ
 • mến (nói về súc vật)
con chó mến chủ
 • đòi hỏi, cần (thực vật)
loại cây này cần có ánh nắng mặt trời
phản nghĩa Détester , haïr
   • thích, muốn
thích đi dạo
tôi muốn tin rằng
   • thích... hơn
tôi thích quyển sách đầu tiên của ông ta hơn
   • vui lòng; thích
hãy vui lòng để người ta khuyên mình
   • thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
   • yêu ai yêu cả đường đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt