<
Trang chủ » Tra từ
ah  
[ɑ:]
thán từ
  • a!, chà!, chao!, ôi chao!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt