<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
African  
['æfrikən]
tính từ
  • (thuộc) Châu phi
danh từ
  • người Châu phi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt