<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
accumuler  
ngoại động từ
  • tích luỹ, tích tụ
tích luỹ của cải
tích luỹ chứng cứ
hận thù tích tụ trong lòng anh ta
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt