<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aborder  
nội động từ
  • ghé, cặp bến (thuyền, bè)
ghé vào một hòn đảo.
cập cảng.
ngoại động từ
  • ghé vào
ghé vào bờ biển.
  • tiến vào
cẩn thận tiến vào ngã tư.
  • bắt chuyện
bắt chuyện (với) người nào.
  • đề cập
đề cập một vấn đề.
  • áp mạn tiến công (tàu địch)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt