<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
9-track  
Tin học
  • Lược đồ lưu trữ băng từ đưa dữ liệu và 9 rãnh song song tách biệt trên loại băng từ liên cuộn cở 1 / 2 inch. Dạng thức này thu song song 8 bit dữ liệu của một byte và một bit chẵn lẻ.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt