<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
-  
으ㄹ수록
  • Càng... càng...
빠르면 빠를수록 좋다
càng nhanh càng tốt.
Bản quyền nội dung từ điển Hàn - Việt thuộc tác giả Lê Huy Khoa, Trung tâm Hàn ngữ Việt Hàn - Kanata, 258B - 260A Điện Biên Phủ, Q.3. Điện thoại: 9320-868, 9320, 869, 0913-101-919. www.kanata-koreanschool.com
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt