<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
us  
[ʌs, əs]
đại từ
  • chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
bà ta cho chúng ta một cái máy giặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt