<
Trang chủ » Tra từ
an  
[æn, ən]
mạo từ, đứng trước nguyên âm, h câm hoặc mẫu tự đặc biệt đọc như nguyên âm
  • xem a
một quả trứng
một giờ
an MP
một nghị sĩ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt