<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
's  
[s, z]
(viết tắt) của is , has , us , does
  • (thông tục) (như) is
trời mưa
cái gì đấy?
cô ta đã đi khỏi
  • (thông tục) (như) has
anh ấy đã làm việc đó rồi
  • (thông tục) (như) us
nào chúng ta đi thôi
  • (thông tục) (như) does
ý kiến của anh ấy về việc đó như thế nào?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt