<
Trang chủ » Tra từ
ổn định  
[ổn định]
  • firm; stable
Life is stable
Stable prices
  • to stabilize
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt