<
Trang chủ » Tra từ
ống  
[ống]
danh từ.
  • pipe; duct.
a water-pipe.
  • hose; tube; siphon
chimmey
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt