<
Trang chủ » Tra từ
ươn ướt  
tính từ
  • damp, moist, wet
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt