<
Trang chủ » Tra từ
đong  
[đong]
động từ
  • to measure out (corn; etc.); to buy (rice)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt