<
Trang chủ » Tra từ
đi-na-mô  
[đi-na-mô]
  • (điện học) (tiếng Pháp gọi là Dynamo) dynamo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt