<
Trang chủ » Tra từ
đi-na-mít  
[đi-na-mít]
  • (tiếng Pháp gọi là Dynamite) dynamite (used in blasting and mining)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt